Byť najväčším podporovateľom športu
na Slovensku nám robí radosť.

podpora-sportu logo

Sme jednotka
v podpore športu,

preto podporujeme
slovenskú jednotku
draftu v NHL

Spájame sa s najlepšími a tak sme sa rozhodli
pre spoluprácu s ambasádorom Jurajom Slafkovským.
Pozrite si viac o podpore športu.

tlak talk

Sleduj TLAK TALK
– rozhovory so slovenskými športovcami o tlaku, ktorému čelia.

Zisti viac o tom, ako sa naši športovci vyrovnávajú s tlakom pri svojich úspechoch a neúspechoch.

zistit-viac

Sme najväčší podporovateľ
športu
na Slovensku

20 %

z vkladov
číselných lotérií

20 %

z hernej istiny okamžitých
lotérií (rozdiel vkladov a
výhier)

Zásady fanúšika šíriaceho radosť

Pravý fanúšik
hráčom nenadáva,
ale nádej dáva.

 • 1.

  To, že hráč má na sebe výstroj, neznamená, že je stroj.

 • 2.

  Hráčky nie sú hračky. Fandi s citom.

 • 3.

  Pravý fanúšik verí, že kým sa lopta točí, skóre sa otočí!

 • 4.

  Pravý fanúšík kope do lopty, nie do hráča.

 • 5.

  Fandiť za každých okolností je trefa do čierneho.

 • 6.

  Netrafiť do terča neznamená stať sa terčom.

 • 7.

  Pravý fanúšik je športovcov sparing partner.